.

Lista produktów

Filtruj

Szukaj
Wyczyść Szukaj

Akceptujemy płatności

.
TABULA RASA. Spory o naturę ludzką
Bestseller Promocja Nowość Nakład wyczerpany
Autor: Pinker Steven
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne / GWP
Wysyłamy w 24 godz.
Nasza cena:63,20 PLN
Cena detaliczna: 79,00 PLN
zyskujesz 15,80
Ilość sztuk:
do schowka

Opis Produktu

Steven Pinker omawia moralne, emocjonalne i polityczne zabarwienie pojęcia natury ludzkiej we współczesnym świecie. Próbuje odtworzyć bieg historii, który doprowadził do tego, że naturę ludzką zaczęto spostrzegać jako pojęcie niebezpieczne. Zaprzeczanie istnieniu natury ludzkiej porównuje do wiktoriańskiego zażenowania w sprawach seksu. Uważa je jednak za znacznie bardziej szkodliwe - zniekształca bowiem współczesną naukę i oświatę, wypacza dyskusje publiczne i wpływa na nasze życie codzienne. Teoria, zgodnie z którą własne dzieci można kształtować jak glinę, narzuciła rodzicom nienaturalne, a czasem nawet okrutne metody wychowawcze. Spotęgowała cierpienia rodziców, których dzieci nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Przekonanie zaś, że ludzkość można przemodelować dzięki prowadzonym na wielką skalę projektom inżynierii społecznej, doprowadziło do okrutnych zbrodni w historii naszego gatunku.

Lęk związany z naturą ludzką można sprowadzić do czterech obaw:
* Jeśli między ludźmi występują różnice, to uzasadniony jest ucisk i dyskryminacja.
* Jeśli ludzie są z natury niemoralni, to trzeba porzucić nadzieję na poprawę ludzkiej kondycji.
* Jesli ludzie są wytworami biologii, to wolna wola okazuje się mitem, a ludzie nie ponoszą odpowiedzialnosci za swoje czyny.
* Jeśli ludzie są wytworami biologii, to życie nie ma wyższego sensu ani celu.
Zobacz pełen opis
Tabela cech produktu
ISBN 978-83-7489-424-1
Rok wydania 2012
Okładka broszurowa
Liczba stron 664
Format B5
Wydanie I dodruk
Przekład Agnieszka Nowak
Tytuł oryginalny The Blank Slate. The Modern Denial of Human Nature
Pinker przekonuje jednak, że uznanie istnienia natury ludzkiej nie jest równoznaczne z akceptacją rasizmu, wojny, ludobójstwa czy zaniedbywania dzieci i osób pokrzywdzonych przez los. Tym samym, opowiada się za uznaniem odkryć dotyczących natury człowieka, które są często lekceważone lub zatajane we współczesnych rozważaniach nad ludzką kondycją. Pokazuje, w jaki sposób nowa wiedza może przyczynić się do zrozumienia licznych zagadnień i znalezienia rozwiązań problemów, które od dawna trapią ludzkie społeczeństwa - równouprawnienie płci, likwidacja ksenofobii i uprzedzeń międzygrupowych, walka z przemocą, tworzenie skutecznego ładu społecznego i programów wychowawczych.

Założenia, że istoty ludzkie są identyczne pod względem biologicznym, nie mają niegodziwych motywów i mogą dokonywać całkowicie wolnych wyborów są poddawane w wątpliwość. Jednak myśl o wrodzonej konstrukcji psychicznej bywa niemal rozpaczliwie odpychana przez badaczy. Wielu intelektualistów zaprzeczając istnieniu natury odwołuje się do trzech metafor: "czystej karty" (przyrównującej umysł nowonarodzonego człowieka do czystej tablicy, która zapisana zostanie na skutek doświadczenia), "szlachetnego dzikusa" (założenia, że człowiek pierwotnie był dobry i szlachetny, a dopiero potem został zdeprawowany przez cywilizację) i "ducha w maszynie" (założenia, że w poddanym prawom fizyki i biologii ciele zamieszkuje dusza, z istoty swej niezmienna i nie poddająca się prawom natury).

Książka jest w istocie dyskusją nad trafnością i zasadnością tych zażarcie bronionych metafor, w świetle osiągnięć współczesnej psychologii, socjologii, biologii i antropologii.


Steven Pinker jest znakomitym psychologiem pracującym w Massachusetts Institute of Psychology, autorem oryginalnych badań nad rozwojem języka i percepcją przestrzenną oraz wielu książek, które przyniosły mu światową sławę, między innymi The Language Instinct czy How The Mind Works (wydanie polskie: Jak działa umysł).

Przeczytaj też: Po co człowiekowi ludzka natura?


Przedmowa

Część I
Czysta tablica, szlachetny dzikus i duch w maszynie
1. Teoria oficjalna
2. Modelina
3. Ostatni mur
4. Kulturoentuzjaści
5. Ostatni bastion

Część II
6. Nauki polityczne
7. Trójca święta

Część III
Natura ludzka z ludzką twarzą
8. Lęk przed nierównością
9. Lęk przed niedoskonałością
10. Lęk przed determinizmem
11. Lęk przed nihilizmem

Część IV
Poznaj samego siebie
12. Kontakt z rzeczywistością
13. Z głębi siebie
14. Liczne źródła naszego cierpienia
15. Zwierzę z poczuciem wyższości

Część V
Gorące tematy
16. Polityka
17. Przemoc
18. Płeć
19. Dzieci
20. Sztuka

Część VI
Głos gatunku
Data Nazwa użytkownika Ocena
2013-05-09 10:31:20 mk 4
Steven Pinker amerykański psycholog, profesor związany od wielu lat z Uniwersytetem Harvarda uznany przez magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osob naszych czasów, od ponad 30 lat publikuje prace (abstrakty, artykuły i książki), w których porusza zagadnienia i problemy z zakresu neurobiologii, psychologii, językoznawstwa, teorii ewolucji faworyzując niektóre z kierunków tych nauk, przeciwstawiając się narzucaniu teorii, które odrzucają naturalne, biologiczne prawa rządzące człowiekiem i będące składowymi jego zachowania się nie tylko dzisiaj, ale i na przestrzeni tysięcy lat.
Recenzowana pozycja jest przykładem takiego stanowiska. Zajmuje ona ważne miejsce w pracach amerykańskiego badacza. Najważniejsze, poprzedzające Spory o naturę ludzką, prace Pinkera często poruszają problemy językowe i dotyczą takich pojęć jak leksyka (Words and Rules), semantyka (Lexical and Conceptual Semantics) czy językowy instynkt (The language Instinct). Tabula rasa odnosi się do zagadnień języka, ale nie zgłębia problematyki językoznawstwa, tylko akcentuje pewne problemy w kontekście genetyki, ewolucji i rozwoju człowieka w społeczeństwie. Autor robi to samo z innymi gałęziami nauki. Dlatego Tabula rasa nie jest pracą obierającą za punkt wyjścia jedną dziedzinę, a kilka naraz i to w różnych aspektach jednocześnie. Spory o naturę ludzką są pozycją ukształtowanej i doświadczonej jednostki, która z owego doświadczenia i wiedzy czerpie pełnymi garściami. Jest to praca dojrzałego obserwatora i naukowca potrafiącego rozpatrzyć dany problem z kilku punktów widzenia, odwołując się do swoich poprzednich prac i korzystającego z bagażu swoich naukowych doświadczeń i wiedzy.
Książka jest obszerną pozycją liczącą ponad 650 stron. Jej struktura składa się z 6 części oraz mieszanej pod względem objętościowym liczby składających się na nich rozdziałów, a także aneksu, bibliografii, indeksu rzeczowego i indeksu nazwisk. Głównym celem jaki przyświeca autorowi „czystej tablicy” jest próba dotarcia do czytelnika z tezą, iż badanie, nauka, rozwój i funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie nie może się odbywać bez uwzględnienia pojęcia natury ludzkiej i jej naukowej analizy. Steven Pinker uważa, że dominująca rola społeczeństwa (społecznego aspektu) w wychowaniu i badaniu ludzi, odrzucenie nauk genetycznych, jako środka do poznania człowieka (środkiem zastępczym jest analiza kultury społeczeństwa) oraz ogólna niechęć do instynktów i ewolucji zarówno ze strony uczonych, myślicieli jak i polityków tworzą w świadomości ludzi niepełny i często mylny, a nawet zakłamany wizerunek człowieka. W takim duchu autor w każdym z 6 - ciu części stara się przemówić do czytelnika przy pomocy różnych argumentów i rozpatrując problem natury ludzkiej z różnych punktów odniesienia, pisząc, że człowiek jest nie tylko czystą tablicą, na której można zapisywać wszystko co się chce, ale również nosicielem pewnych wrodzonych instynktów czy mechanizmów zachowania i pojmowania otaczającego świata, nie zawsze zależnych od kulturowych (społecznych) aspektów życia.
Pierwsza część to spojrzenie za siebie z historycznego punktu widzenia i rozpatrzenie najważniejszych, zdaniem autora, sposobów pojmowania „czystej tablicy” na przestrzeni wielu stuleci po dzień dzisiejszy. Rozdział ten jest analizą tego procesu i próbą ukazania konfrontacji poglądów ukształtowanych ewolucyjnie, genetycznie i społecznie. Część druga jest zabarwiona politycznie i w dość znacznym stopniu na tej płaszczyźnie rozygrywane jest przeciwstawianie poglądów opowiadających się za nielekceważeniem badań nad naturą ludzka oraz politycznych i socjalnych aspiracji tych, dla których owe badania stanowią zagrożenie. Trzecia jest rozszerzeniem pierwszych dwóch i została zawężona do jednego pojęcia – lęku. Lęku przed faktami naukowymi, przed tym co człowiek może się dowiedzieć o swojej naturze, będącej zagrożeniem dla moralności i ideałów wpojonych społeczeństw i kształtujących jego świadomość. Motyw lęku obecnego w społecznej świadomości oraz brak zrozumienia jego podstaw w zasadzie przewija się przez cala lekturę. Część czwarta to omawianie przez autora konkretnej (przypuszczalnej) listy zdolności poznawczych i podstawowych intuicji oraz kolejna próba znalezienia konsensusu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami „czystej tablicy”. Kolejna część to zestawienie faktów naukowych i prób ich obalenia przez wierzenia i przyzwyczajenia moralne. Pinker omawia i diagnozuje je na przykładzie takich pojęć, jak: polityka, płeć, dzieci czy sztuka i nauki humanistyczne. Ostania część jest niejako rozwinięciem piątej z naciskiem na szeroko pojmowaną sztukę i jej rolę w uświadamianiu ludziom natury ludzkiej. W strukturze pracy ciekawą funkcję spełnia rozbudowany aneks (niepisana 7 część) będący spisem ludzkich uniwersaliów, która pokrywa się i w dużym stopniu uzupełnia to, o czym pisze autor w danej pozycji. Są to słowa, twierdzenia bez wyjaśniania czy opisu, odnoszące się do zachowań i języka. Lista została sporządzona przez etnografów, i jest krótkim podsumowaniem tego, co można znaleźć w książce oraz niekiedy zachętą, aby określone pojęcia skonfrontować z tym, co w owej książce można przeczytać.
Tabula rasa nie jest pozycją naukową. Przypomina bardziej pracę publicystyczną. Co prawda regularnie cytowani są naukowcy i ich prace, lecz autor nie kieruje się w zasadzie żadnymi naukowymi metodami badawczymi. Argumenty często są przypuszczeniami lub propozycjami Pinkera odnośnie konkretnego fragmentu rzeczywistości omawianej w pracy. Autor konsekwentnie realizuje postawione cele w każdej z części. Książka jest uporządkowana i logicznie powiązane ze sobą rozdziały tworzą wrażenie głębszego i lepszego zrozumienia przedstawionej tematyki. Praca odnosi się do problemu ukazanego w tytule i różnorodnie tę problematykę analizuje, biorąc pod uwagę wiele aspektów i punktów widzenia, z których można ją rozpatrywać. Pomimo tej różnorodności „Spory o naturę ludzką” są silnie zabarwione politycznie i socjalnie, przede wszystkim w kontekście społeczeństwa amerykańskiego. Można uważać to za niedogodność, ponieważ ogranicza to często analizę problemu do skali jednej nacji. Pomimo tego, że wiele aspektów i zachowań są uniwersalne dla wielu narodów, to ograniczanie się do środowiska USA i pewnego rodzaju rozprawa z rządami czy politycznymi i społecznymi nurtami w Ameryce, bardzo silnie zarysowana przez autora w danej książce, skraca pole widzenia danego zagadnienia.
Książka Stevena Pinkera niewątpliwie porusza i zwraca uwagę na ważną dla dzisiejszych społeczeństw problematykę poznania samego siebie. Problem ten jednak, jak zauważył sam autor, jest silnie sprzężony z polityką i mechanizmami kierowania społeczeństwem i najprawdopodobniej nie będzie rozstrzygnięty (w sposób jaki chciałby tego Pinker) w najbliższym czasie. Książka nie jest pozycją naukową, jest bardziej refleksją nad biologiczno-społecznymi schematami, w których człowiek bierze udział. Może posłużyć jako zarysowanie problemu natury ludzkiej i być sposobem na pokazanie tej problematyki w dzisiejszych czasach. Jest to pozycja, która akcentuje określone zagadnienia z zakresu psychologii, neurologii, socjologii teorii ewolucji. Jest ciekawą lekturą, która zmusza do refleksji nad funkcjonującymi schematami naszego zachowania na tle wymienionych wyżej nauk.


Dodaj komentarz   Powiadom znajomego

Zobacz inne produkty z tej serii

MYŚLEĆ JAK PSYCHOLOG
MYŚLEĆ JAK PSYCHOLOG
Nasza cena: 21,20 PLN
PAMIĘĆ I ZAPOMINANIE
PAMIĘĆ I ZAPOMINANIE
Nasza cena: 12,50 PLN
PSYCHOLOGIA MOJE HOBBY
PSYCHOLOGIA MOJE HOBBY
Nasza cena: 19,95 PLN
WPŁYW SPOŁECZNY
WPŁYW SPOŁECZNY
Nasza cena: 21,30 PLN
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII
Nasza cena: 69,90 PLN
.
.

Twój koszyk

Ilość produktów: 0 szt.
Wartość: 0,00 PLN
Do darmowej wysyłki brakuje
150,00 PLN
Przejdź do koszyka

Bestsellery

Bestsellery
PO CO SIĘ ZŁOŚCIĆ?
Nasza cena: 14,90 PLN

Polecamy

ZOBACZ FRAGMENT